Close

Yüksekokul Yönetim Kurulu

Yüksekokul Yönetim Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ile müdürce gösterilecek altı aday arasından Yüksekokul Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim görevlisinden oluşur. Yüksekokul Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki konularla ilgili kararlar alır:  

 

·        Yüksekokul Kurulu kararlarını uygulama

·        Bütçe taslağı oluşturma, onaya sunma ve harcama kararlarını alma

 

Merve Selçuk – Müdür

Esin Odabaş Şahan – Müdür Yard.

Nilay Özlü – Üye

Özlem Kurnaz Gömleksiz – Üye

Ersin Embel – Üye