Close

Yüksekokul Yönetim Kurulu

Yüksekokul Yönetim Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ile müdürce gösterilecek altı aday arasından Yüksekokul Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim görevlisinden oluşur. Yüksekokul Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki konularla ilgili kararlar alır:  

 

·        Yüksekokul Kurulu kararlarını uygulama

·        Bütçe taslağı oluşturma, onaya sunma ve harcama kararlarını alma

 

Dr. Merve Selçuk – Müdür

Burcu Karakaya Stone – Müdür Yard.

Altan Özcan – Müdür Yard.

Özlem Kurnaz Gömleksiz – Üye

 

Ersin Embel – Üye

 Nilay Özlü – Üye