Close

Yönetim

Dekan Vekili
Prof. Dr. Emre ALKİN

 

Dekan Yardımcısı
Dr. Öğretim Üyesi Özge SEÇMELER

 

Fakülte Sekreteri (Raportör)
Rahime Aslı İŞSEVER