Close

Yönetim

Dekan
Prof. Dr. Hayrettin Kemal SEZEN

 

Dekan Yardımcısı
Gastronomi
Bölüm Başkanı
Dr. Öğretim Üyesi Özge SEÇMELER

 

Fakülte Sekreteri (Raportör)
Rahime Aslı İŞSEVER