Close

Vizyon ve Misyon

MISYONUMUZ: Ülkemizin ve Dünya’nın sağlık sistemini anlayan, mikro ve makro ölçekte politikalar geliştirebilen, sağlıkta kalite, hasta ve çalışan güvenliğine önem veren, sağlık sistemi kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak sağlık hizmetlerini tüm toplum için erişilebilir kılmayı ve sağlığı geliştirmeyi hedefleyen kalifiye sağlık yöneticileri yetiştirmektedir.

VIZYONUMUZ: Mezun olan öğrencilerimizin yurt içi ve yurt dışında sağlık sisteminin geliştirilmesi ve sağlık politikalarının oluşturulmasında söz sahibi bireyler olmalarını sağlamak.