Close

Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Arkadaşlar,

Ülkemizde özellikle 2000’li yıllarda gerçekleştirilen sağlık reformundan sonra sağlık yöneticiliği mesleğine olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Gelişen ihtiyaçla birlikte bu alanda yeterli eğitimli ve kalifiye eleman bulunması gerekliliği dikkat çekmektedir. Hızlı bir değişim sürecinde bulunan sağlık sektörü, çok disiplinli bir yapıya sahip olduğundan yöneticilerin de farklı alanlarda donanımlı olmasını gerektirmektedir. Altınbaş Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümünde öğrenciler; gerek planlama, koordinasyon, yönetme ve kontrol gibi eğitimler gerekse tıbbi deontoloji ve etik, halkla ilişkiler gibi konularda eğitimler alarak uluslararası yeterliliğe sahip yöneticiler olarak mezun olacaklardır. Programın eğitim dili Türkçe olmakla beraber verilen İngilizce eğitimlerle de uluslararası iletişim becerisi etkin bireyler yetiştirilecektir.

Altınbaş Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nün amacı, sağlık sistemleri ve politikalarına hâkim, analitik düşünme gücü yüksek, iletişim becerileri, tasarım, örgütleme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına sahip mezunlar yetiştirmektir.

Bölüm mezunları, sağlık kurumları yöneticisi unvanı alarak; kamu ve özel sektör hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumlarda yönetim bölümlerinde, kamu ve özel sektör temelli sağlık sigortası firmalarında, ilaç ya da medikal malzeme üreten firmalarda yönetici olarak çalışabilirler. Bunun yanında dileyen mezunlar yüksek lisans ve doktora eğitimine devam ederek akademik çalışmalara yönelebilirler.

 

Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı - Prof. Dr. Mümin Ertürk