Close

Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrenciler, Saygı Değer Aileler, Sağlık Sektörünün Değerli Paydaşları

Altınbaş Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümü, vizyonu ve misyonu doğrultusunda sağlık alanındaki uluslararası standartları, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip eden, hasta ve çalışan güvenliğine önem veren, sağlık sistemi kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak sağlık hizmetlerini tüm toplum için erişilebilir kılmayı ve sağlığı geliştirmeyi hedefleyen gelecek nesil sağlık liderlerini yetiştirmek üzere kurulmuş dört yıllık bir lisans programıdır.

Eğitim programımız; sağlık derslerinin yanı sıra yönetim, finans, hukuk ve İngilizce ağırlıklı teorik dersler ile gönüllü ve zorunlu staj programlarından oluşmaktadır. Böylece öğrencilerimiz bir yandan eleştirel düşünce ve uygulamalı problem çözme yeteneği geliştirirken diğer yandan henüz mezun olmadan iş hayatını deneyimleme fırsatı yakalayabilmektedirler.

Madical Park hastanesi ile afiliye olan üniversitemizin bir çok sağlık kurumu ile de işbirlikleri bulunmaktadır. Sağlık alanında deneyimli öğretim üyelerimiz tarafından organize edilen sektör söyleşileri sayesinde öğrencilerimiz sağlık sisteminin önemli liderleri ile söyleşi yapma ve onların bilgi ve deneyimlerinden faydalanma imkanı elde etmektedirler.

Öğrencilerimizin elde ettiği bir diğer ayrıcalık, istedikleri takdirde kendi bölümlerinin yanısıra yandal programı ile, belirlenen eğitim programlarına katılarak ilgili bölümün sertifikasını alabilmeleridir.  Sağlık yönetimi bölümü olarak biz de Altınbaş Üniversitesi’nde okuyan Yönetim Bilişim Sistemleri, Ekonomi, İşletme, Tıp, Eczacılık ve Dişçilik bölümü öğrencileri için Yandal programı sunmaktayız.

Sağlık Yönetimi Bölümü’ne ülkemizin yanısıra başta tüm ülkelerden yatay veya dikey geçiş ile öğrenci kabulü yapılmaktadır. Farklı şehirlerden ve ülkelerden gelen öğrencilerimizin kendilerini evlerinde hissetmeleri için her türlü destek verilmektedir.

Üniversitemizin Sağlık Yönetimi bölümünden mezun olacak öğrencilerimiz geniş iş olanaklarına sahip olacaklardır. Öğrencilerimiz, özel ve kamu sağlık kurumlarına, İlaç firmalarına, sağlık sigortası şirketlerine, medikal malzeme firmalarına başvurarak; Kalite Yönetim, İnsan Kaynakları, Satın Alma, Hasta Hizmetleri, Hasta Hakları, Pazarlama, Satış, Otelcilik Hizmetleri, İdari Hizmetler, Stratejik Planlama ve Yönetim, Muhasebe, Döner Sermaye, Tahakkuk gibi departmanlarda çalışabilir ve kariyerlerini hızlıca yükselterek yönetim kadrolarına geçebilirler. Ayrıca Sağlık Bakanlığının Sağlık Uzman Yardımcısı sınavlarına katılarak Sağlık Uzmanı olabilir veya Dünya Sağlık Örgütü Projelerinde çalışabilirler.

Tam donanımlı ve özgüvenli olarak yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin sağlık sistemimize ve halkımıza önemli hizmetlerde bulunacaklarına inanıyor, bu gururu sizlerle paylaşacak olmaktan mutluluk duyuyoruz.

 

 Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı -  Dr. Öğretim Üyesi Özgül ÖZKOÇ