Close

Akademik Kadro

Unvanı - Adı - Soyadı E-posta CV
Sağlık Yönetimi
Bölüm Başkanı
Dr. Öğretim Üyesi Özgül ÖZKOÇ
ozgul.ozkoc@altinbas.edu.tr CV
Prof. Dr. Mümin ERTÜRK mumin.erturk@altinbas.edu.tr CV
Dr. Öğretim Üyesi Duygu ERSOY duygu.ersoy@altinbas.edu.tr CV
Arş. Gör Emine ŞEN emine.sen@altinbas.edu.tr CV
Unvanı - Adı - Soyadı E-posta CV
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm Başkanı
Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer AYDEMİR
muzaffer.aydemir@altinbas.edu.tr CV
Prof. Dr. Hayrettin Kemal SEZEN kemal.sezen@altinbas.edu.tr CV
Doç. Dr. Yener GİRİŞKEN yener.girisken@altinbas.edu.tr CV
Arş. Gör. Furkan Onur USLUER furkan.usluer@altinbas.edu.tr CV