Close

Etik Kurul Toplantı ve Dosyaların Son Başvuru Tarihleri

ETİK KURUL TOPLANTI VE DOSYALARIN SON BAŞVURU TARİHLERİ

BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM TARİHLERİ
(Her ayın 1. ve 3. Perşembe günleri)

ETİK KURUL TOPLANTI TARİHLERİ
(Her ayın 2. ve 4. Perşembe günleri)

27 Şubat 2020

5 Mart 2020

12 Mart 2020

19 Mart 2020

26 Mart 2020

9 Nisan 2020

16 Nisan 2020

22 Nisan 2020

30 Nisan 2020

7 Mayıs 2020

14 Mayıs 2020

21 Mayıs 2020

28 Mayıs 2020

4 Haziran 2020

11 Haziran 2020

18 Haziran 2020

25 Haziran 2020

9 Temmuz 2020

16 Temmuz 2020

6 Ağustos 2020

13 Ağustos 2020

20 Ağustos 2020

27 Ağustos 2020

3 Eylül 2020

10 Eylül 2020

17 Eylül 2020

24 Eylül 2020

8 Ekim 2020

15 Ekim 2020

5 Kasım 2020

12 Kasım 2020

19 Kasım 2020

26 Kasım 2020

3 Aralık 2020

10 Aralık 2020

17 Aralık 2020

24 Aralık 2020