Close

Altınbaş Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru Ücretleri

 2019 YILI BAŞVURU ÜCRETLERİ

 

FazI,II,III-İlaçTıbbiveBiyolojikÜrünlerileBitkiselÜrünlerinKlinikAraştırmaİlkBaşvurusu (UzmanlıkTezleriveyaAkademikAmaçlıYapılacaklarHariç)

2.664.00

FazIVİlaçTıbbiveBiyolojikÜrünlerileBitkiselÜrünlerinKlinikAraştırmaİlkBaşvurusu (UzmanlıkTezleriveyaAkademikAmaçlıYapılacaklarHariç

1.336.00

BY/BE Çalışmaları İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

1.336.00

 

Gözlemsel İlaç Çalışmalarının İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

1.336.00

SağlıkBeyanlıÜrün/YöntemKlinikAraştırmaİlkBaşvurusu (UzmanlıkTezleriveyaAkademikAmaçlıYapılacaklarHariç)

3.917,00

FazI,II,IIIİlaçTıbbiveBiyolojikÜrünlerileBitkiselÜrünlerinKlinikAraştırmaÖnemliDeğişiklikBaşvurusu (UzmanlıkTezleriveyaAkademikAmaçlıYapılacaklarHariç)

907.00

FazIVİlaçTıbbiveBiyolojikÜrünlerileBitkiselÜrünlerinKlinikAraştırmaÖnemliDeğişiklikBaşvurusu (UzmanlıkTezleriveyaAkademikAmaçlıYapılacaklarHariç)

605.00

BY/BE Çalışmaları Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

605.00

GözlemselİlaçÇalışmalarıÖnemliDeğişiklikBaşvurusu (UzmanlıkTezleriveyaAkademikAmaçlıYapılacaklarHariç)

605.00

Sağlık Beyanlı Ürün/Yöntem Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

1.333,00

FazI,II,IIIİlaçTıbbiveBiyolojikÜrünlerileBitkiselÜrünlerinKlinikAraştırmaDeğişiklikBaşvurusu (UzmanlıkTezleriveyaAkademikAmaçlıYapılacaklarHariç)

53.00

FazIVİlaçTıbbiveBiyolojikÜrünlerileBitkiselÜrünlerinKlinikAraştırmaDeğişiklikBaşvurusu (UzmanlıkTezleriveyaAkademikAmaçlıYapılacaklarHariç)

53.00

BY/BE Çalışmaları Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

53.00

Gözlemsel İlaç Çalışmaları Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

53.00

Sağlık Beyanlı Ürün/Yöntem Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

53.00

CE İşareti Taşımayan Tıbbi Cihaz Araştırması İlk Başvurusu (Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç)

3.625,00

In-VitroTıbbiTanıCihazıileYapılanPerformansDeğerlendirmeÇalışmasıİlkBildirimi (TezÇalışmalarıveAkademikÇalışmalarHariç)

3.625,00

CE İşareti Taşıyan Tıbbi Cihaz Araştırması İlk Başvurusu (Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç)

1.965,00

Gözlemsel Tıbbi Cihaz Klinik Araştırma Başvurusu (Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç)

1.965,00

In-VitroTıbbiTanıCihazıileYapılanDoğrulamaÇalışmasıİlkBildirimi (TezÇalışmalarıveAkademikÇalışmalarHariç)

1.965,00

CEİşaretiTaşımayanTıbbiCihazAraştırmalarındaÖnemliDeğişiklikBaşvurusu (TezÇalışmalarıveAkademikÇalışmalarHariç)

1.333,00

CEİşaretiTaşıyanTıbbiCihazAraştırmalarındaÖnemliDeğişiklikBaşvurusu (TezÇalışmalarıveAkademikÇalışmalarHariç)

888,00

TıbbiCihazKlinikAraştırmalarındaKullanılacakAraştırmaÜrünlerinin (CEişaretitaşımayan)İthalatBaşvurusu

359,00

Tıbbi Cihaz Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu (CE işareti Taşıyan ve Taşımayan Çalışmalarda)

78,00