Close

Bölüm Başkanının Mesajı

Temel Bilimler Bölümü, Altınbaş Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinin öğrencilerine matematik, fizik ve kimya dersleri vermekte ve bu alanlarda bilimsel araştırmalar yürütmektedir.

Matematik, fizik ve kimya tüm bilimlerin temeli ve ortak dili olup, insanoğlunun çevresini ve doğayı anlama isteğiyle ortaya çıkmıştır.  Bu nedenle matematik, fizik ve kimya bilgisinin eksikliği ile herhangi bir konuda daha ileri düzeyde teknik bilgi edinmek mümkün değildir.  Temel bilimler konusunda etkin bir bilgi birikimi; yaratıcı, sorgulayan, orijinal fikirler ve çözümler üretebilen bireyler yetiştirir.

Bölümümüz; konusunda deneyimli, matematik, fizik ve kimyanın çeşitli alanlarında uzmanlaşmış kadrosuyla; farklı bölüm öğrencilerinin ihtiyaçlarına göre farklı dersler düzenleyip, öğrencileri kendi alan derslerine hazırlamaktadır.

Doç. Dr. Ayça ÇEŞMELİOĞLU