Close

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Altınbaş Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programının vizyonu üstün nitelikli eğitim, bilimsel araştırmalar ve topluma hizmet ile alanında ulusal ve uluslararası ölçekte tanınmış bir program olmaktır.

 

Misyon

Altınbaş Üniversitesi - Elektronik Mühendisliği Lisans Programının misyonu yeni bilgi üretmek, bilimsel araştırmalarda mükemmele erişmek, bilimin ve teknolojinin ilerlemesine katkıda bulunmak, öğrencilerini küresel ortamda rekabetçi kariyere hazırlamak ve onlara endüstride veya akademide lider konumuna gelebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, ulusal ve uluslararası ölçekte sorumluluk bilinci ile toplumun ve endüstrinin sorunlarına çözümler üretmek ve insanlığa hizmet etmektir.