Close

Program Eğitim Amaçları

1) Öğrendikleri bilgi ve becerileri, topluma, bireylere ve iş hayatına kolaylıkla aktarabilen, karşılaşılan problemlere özgün çözüm/çözümler sunabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda veya kamu kurumlarında mesleki yetkinliklerini kullanarak çözüm üreten, sistem tasarlayan, iletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına yatkın mühendis, danışman ve yönetici,

2) Profesyonel yaşamlarında ulusal ve uluslararası ortamlarda, lider ve/veya disiplinler arası takımların elemanı olarak görevler alabilen, toplumsal sorumluluk bilincine sahip ve profesyonelliği benimsemiş mezunlar,

3) Yeniliklere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, sürekli kendini ve bulunduğu ortamı geliştiren, bilimsel ve teknolojik araştırma ve ürün geliştirebilen,

4) Bilgisayar mühendisliği veya ilgili alanlarda, ileri düzeyde donanıma sahip, ulusal/uluslararası alanlarda fark yaratabilen, bilime katkı sağlayan, yenilikçi ve girişimci yönlerini kullanarak teknoloji tabanlı yeni ürünler geliştiren, çevreye ve topluma duyarlı, lisansüstü çalışmalar yapan mezunlar yetiştirmektir.