Close

Lisans Programı

Programımız aşağıdaki yetkinliklere sahip lider kişilikli mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır :

 • Çağdaş yönetim araç ve yöntemlerini kullanarak strateji oluşturma, yönetme ve işletmenin çeşitli alanlarında performans arttırma becerisi
 • Problemleri teşhis etme, yaratıcı çözümler geliştirme ve çözümleri uygulamak için etkin stratejiler oluşturma becerisi
 • Hızla değişen küresel ortamda değişikliklere uyum sağlama becerisi
 • İleri seviye akademik çalışmalarına (yüksek lisans, doktora) devam etmek istenirse akademik araştırmalar için gerekli bilimsel düşünme

Programımız, üniversite ile iş dünyası arasında yakın ilişki ve işbirliğine dayalı, dünya standartlarında bir işletmecilik eğitimi sağlamaya ek olarak, öğrencileri içinde bulundukları takım, örgüt ve topluma katkı sağlayacak bireyler haline getirebilmek için onlara aşağıdaki yetkinlikleri de kazandırmayı hedeflemektedir :

 • Küresel düzeyde yazılı ve sözlü iletişim becerisi
 • Kültürel değerler ve kültürel çeşitliliğe saygı
 • Kişisel bütünlük, iş ahlakı, aktif vatandaşlık ve sosyal sorumluluk duygusu
 • Sürekli kişisel gelişim için yaşam boyu öğrenme sürecinin önemini takdir etme ve kendini iyileştirme becerisi

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İşletmeProgramı mezunu,

 • İşletme yönetimi alanındaki temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar (yönetim fonksiyonları, örgüt teorisi, strateji ve örgüt politikası, bilgi, teknoloji ve operasyon yönetimi, insan kaynakları yönetimi, muhasebe, finans, pazarlama, ekonomi ve bütünsel bir yaklaşım).
 • Küresel iş ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar.
 • İş hayatının sınırlarını şekillendiren hukuki çerçevenin farkındadır.
 • Kurumsal çevreyi analiz edebilir, iş süreçlerini anlar, sistem bileşenleri arasındaki ilişkileri tanımlayabilir ve sorunları teşhis edebilir.
 • Net olarak tanımlanmamış örgütsel sorunlara yenilikçi çözümler üretip geliştirebilir.
 • Örgütsel kararları verirken mevcut teorileri uygulayabilir ve uygun yönetim araç ve yöntemlerini kullanabilir.
 • Veri toplamak ve analiz etmek için gereken mevcut kaynakları seçip etkin şekilde kullanabilir ve araştırmalardan doğru çıkarımları yapabilir.
 • İşletme alanında yaygın olarak faydalanılan yazılım ve uygulamaları kullanabilir.
 • Karmaşık ve hızla değişen küresel iş ortamındaki değişimlere uyum sağlamanın önemini ve gereğini anlayabilir.
 • Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilir.Farklı profillerden bireylerin katkılarını değerlendirebilir ve bir takım oyuncusu olarak etkili iletişim kurabilir, olumlu katkılar sağlayabilir.
 • Kişisel ve işletme yönetimi mesleğindeki etik standartları anlar.
 • Aktif vatandaşlık ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.
 • Kişisel ve mesleki gelişimlerinde yaşam boyu öğrenmenin önemini anlar.