Close

Lisans Programı

1)    Uluslararası ilişkiler disiplininde uzmanlaşmış,

2)    Devlet, siyasi süreçler, siyasal sistemler ve uluslararası aktörler arasındaki ilişkiler konularında kapsamlı olarak bilgili,

3)    Uluslararası ilişkiler araştırmaları ile ilgili sosyal ve idari disiplinlere aşina,

4)    Kamu, sivil toplum ve iş kuruluşlarında yetkin ve sorumlu bir şekilde çalışabilecek, onları yönetebilecek ve çalışma süreçlerini etkin bir şekilde yönlendirebilecek,

5)    Hızla değişen küresel ortamda değişikliklere uyum sağlayabilen,

6)    Kültürel değerler ve kültürel çeşitliliğe saygılı,

7)    Sosyal sorumluluk ve etkin yurttaşlık niteliklerine sahip,

8)    Küresel düzeyde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip,

9)    Sürekli kişisel gelişim için yaşam boyu öğrenme sürecinin önemini takdir eden ve kendini iyileştirme becerisine sahip

Uluslararası İlişkiler Programı mezunu,

1)    Hukuk, ekonomi, sosyoloji, tarih, Avrupa çalışmaları ve kültürel çalışmalar gibi uluslararası ilişkiler disiplini ile bağlantılı alanlarda temel kuram ve kavramları anlar.

2)    Karşılaştırmalı siyaset, siyaset teorisi, siyasal tarih, siyasal kurumlar, uluslararası ilişkiler, uluslararası örgütler, diplomasi, Avrupa çalışmaları ve Türk siyasal hayatı gibi uluslararası ilişkilerin çalışma alanlarındaki teori, kavram ve olguları tanıyabilir ve ayırt edebilir. 

3)    Uluslararası ilişkiler teorilerini kullanarak güncel yerel, bölgesel ve küresel olayları anlayabilir, analiz edebilir ve yorumlayabilir.

4)    Niceliksel ve niteliksel analiz yaparak, meseleleri analiz edebilir ve doğru çıkarımlar yapabilir.

5)    Türkçe ve İngilizcede güçlü yazılı ve sözel iletişim becerisi sergiler.

6)    Akademik ve iş hayatında gereken bilgisayar teknolojilerini kullanabilir.

7)    Eleştirel düşünme yeteneği kazanır.

8)    Projeleri zamanında ve başarılı olarak tamamlama sorumluluğunu üstlenebilir.

9)    Karmaşık, hızla değişen küresel, siyasi ve sosyal çevredeki koşullara uyum sağlamanın ve değişimi idare etmenin önemini anlar.

10)Hayat boyu eğitim için gerekli beceri ve motivasyonu kazanır.

11)Etnik, dini, kültürel ve cinsi çeşitlilik değerleri ve meseleleri konusunda farkındalık ve hassasiyet gösterir.

12)Toplumsal, siyasal ve profesyonel hayatta yüksek etik standartlara sahip olur.

13)Hem bağımsız olarak, hem de grup içinde sorunları çözebilir ve kararlar alabilir.

14)Topluluk üyesi ve yurttaş olma farkındalığına ve bilincine sahip olur.

Çok kültürlü ve çok dilli çevrelerde çalışmasını sağlayacak kültürlerarası yetkinlik kazanır.