Close

Vizyon ve Misyon

Vizyon


Uluslararası akademik standartlarda eğitim veren, bilimsel ve mesleki bilgi ve beceriye ek olarak entelektüel birikime de sahip, etik değerlere saygılı ve toplumsal duyarlılığı gelişmiş sosyologlar yetiştiren bir bölüm olmak.

Misyon


Öğrencilerimize sağlam bir kuramsal altyapı ve alan araştırması deneyimine ek olarak analitik ve eleştirel düşünme yeteneği sağlayarak onları akademik ve profesyonel kariyerlerine hazırlamak; akademik kadro ve öğrencilerin işbirliği ile alanı zenginleştirecek çalışmalar yapmak ve yaygınlaştırmak; uluslararası işbirlikleriyle desteklenmiş akademik etkinlikler ve eğitim programları aracılığıyla bilime ve topluma faydalı hizmetler vermek.