Close

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Sosyal adalet ilkesi çerçevesinde insani ve toplumsal gelişime katkıda bulunabilecek nitelikli sosyal çalışmacılar ve girişimciler yetiştirmek.

Misyon

Toplumsal duyarlılığı yüksek sosyal politikalar üretebilme yetisine sahip uzmanlar ve sosyal hizmet alanındaki talebi karşılayacak girişimciler yetiştirmek ve toplumsal adalet ve sosyal refaha katkı sunmak.