Close

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Ulusal ve küresel düzeyde demokrasinin ve barışın gelişmesine yön verecek liderler yetiştirmek.

Misyon

Her alanda siyasetin nasıl olması gerektiğine dair düşünebilen, eleştirebilen ve kamusal alanda aktif rol olabilen lider kişilikli yöneticiler yetiştirmek, öğretim üyelerinin akademik ve profesyonel gelişmelerini desteklemek ve paydaşlarına ve topluma yarar sağlayıcı hizmetler vermek.