Close

Vizyon ve Misyon

Vizyon


Üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda, vereceği eğitimle dünyada ilk elli psikoloji programının içinde yer alan; demokratik ve bilimsel öğrenme ortamı sağlayan; etik değerlere ve bilimsel bakış açısına sahip mezunlar yetiştiren bir bölüm olmak.

 

Misyon


Verdiği eğitim ile uluslar arası ve ulusal üniversitelere öncü olan; ürettiği bilimsel araştırmalar ile çağdaş psikoloji biliminin ilerlemesine katkıda bulunan ve yetiştirdiği psikologlar ile topluma en kaliteli hizmeti vermeye amaçlayan kurumsallaşmış bir eğitim-öğretim organizasyon yapısını oluşturmak.