Close

Lisans Programı

 • Psikolojinin temel hedeflerini ve dört temel psikoloji kuramını (1. Öğrenme ve biliş; 2. Psikometri; 3. Davranışların ve zihinsel süreçlerin biyolojik temelleri; 4. Gelişim psikolojisi) tanımlama ve uygulama becerisi
 • Psikoloji ile ilgili sorulara yanıt bulmak amacıyla uygun araştırma metotlarını kullanarak bilimsel araştırmaları tasarlama becerisi
 • Davranışlar ve zihinsel süreçlerle ilgili soruları, sorgulayıcı ve yaratıcı düşünce yapısını kullanarak bilimsel bir yaklaşımla çözme becerisi
 • Problem çözerken (normal dışı davranışların tedavisi, psikolojik ölçümler ve testler, kişiler arası ve kültürler arası çatışmalar vb.) psikoloji bi
 • liminde kullanılan uygulamaları seçme ve kullanma becerisi
 • Psikolojinin farklı alanlarında (psikolojiye dair bilimsel alanyazına katkıda bulunmak, uygun programları kullanarak anlaşılması kolay psikolojik raporlar hazırlamak, vb.) güncel bilgi ve teknolojiyi kullanma becerisi
 • Farklı iletişim ortamlarında (yazılı iletişim becerisi, niceliksel okur yazarlık, sözlü ve kişiler arası iletişim becerisi, takım çalışması becerisi vb.) etkin iletişim kurma becerisi
 • Sosyokültürel ve uluslar arası çeşitlilikten doğan zenginliğin farkında olma ve bu zenginliği anlayışla ve saygıyla karşılama becerisi
 • Kişisel ve profesyonel gelişimi sağlamak için psikolojinin prensiplerini kullanabilme becerisi
 • Dürüstlüğe, profesyonel etik kurallara, aktif yurttaşlık ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olma ve bu özelliklere değer verme becerisi

1)      Psikolojinin temel hedeflerini ve dört temel psikoloji kuramını (1. Öğrenme ve biliş; 2. Psikometri; 3. Davranışların ve zihinsel süreçlerin biyolojik temelleri; 4. Gelişim psikolojisi) tanımlama ve uygulama becerisi

2)      Psikoloji ile ilgili sorulara yanıt bulmak amacıyla uygun araştırma metotlarını kullanarak bilimsel araştırmaları tasarlama becerisi

3)      Davranışlar ve zihinsel süreçlerle ilgili soruları, sorgulayıcı ve yaratıcı düşünce yapısını kullanarak bilimsel bir yaklaşımla çözme becerisi

4)      Problem çözerken (normal dışı davranışların tedavisi, psikolojik ölçümler ve testler, kişiler arası ve kültürler arası çatışmalar vb.) psikoloji biliminde kullanılan uygulamaları seçme ve kullanma becerisi

5)      Psikolojinin farklı alanlarında (psikolojiye dair bilimsel alanyazına katkıda bulunmak, uygun programları kullanarak anlaşılması kolay psikolojik raporlar hazırlamak, vb.) güncel bilgi ve teknolojiyi kullanma becerisi

6)      Farklı iletişim ortamlarında (yazılı iletişim becerisi, niceliksel okur yazarlık, sözlü ve kişiler arası iletişim becerisi, takım çalışması becerisi vb.) etkin iletişim kurma becerisi

7)      Sosyokültürel ve uluslar arası çeşitlilikten doğan zenginliğin farkında olma ve bu zenginliği anlayışla ve saygıyla karşılama becerisi

8)      Kişisel ve profesyonel gelişimi sağlamak için psikolojinin prensiplerini kullanabilme becerisi

9)      Dürüstlüğe, profesyonel etik kurallara, aktif yurttaşlık ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olma ve bu özelliklere değer verme becerisi 

 1.       Öğrenciler, psikoloji bilimine ait temel kavram ve kuramları, deneysel bulguları ve tarihi yaklaşımları bilmelidir.
 2.       Öğrenciler, psikoloji bilimine dair dört temel alan bilgisine sahip olmalıdır (1. Öğrenme ve biliş; 2. Psikometri; 3. Davranışların ve zihinsel süreçlerin biyolojik temelleri; 4. Gelişim psikolojisi).
 3.       Öğrenciler, dört temel psikoloji kuramını kişisel, sosyal ve organizasyonel konulara uygulayabilmelidir.
 4.       Öğrenciler, uygun araştırma soruları hazırlama, bir araştırma dizaynı için gerekli kaynakları optimize etme ve bu kaynakları veri toplama ve analizinde etkin bir şekilde yönlendirme becerisini göstererek, psikolojideki araştırma metotlarını kullanabilmelidir. 
 5.       Öğrenciler, bilimsel sonuçlara ulaşıp bu sonuçları, psikolojinin bağlı olduğu etik kurallara uygun olarak raporlayabilmelidir.
 6.       Öğrenciler, kişilerin hem içsel dünyalarını hem de çevreleriyle olan ilişkilerini, kişiler arası ilişki türlerini ve Zeitgeist (“zamanın ruhu”) etkisini psikoloji açısından analiz ederken sorgulayıcı ve yaratıcı bir bakış açısı kullanabilmelidir.
 7.       Öğrenciler, psikolojinin farklı alanlarına (klinik, danışmanlık, endüstriyel/organizasyonel, sağlık, adli, medya vb.) dair bilgi sahibi olmalı ve bu alanlara ilişkin sorunlara etkin çözümler üretebilmelidir.
 8.       Öğrenciler, psikolojide kullanılan bilgisayar teknolojilerini hem akademik hem de profesyonel alanlara uygulayabilmelidir. 
 9.       Öğrenciler hem akademik hem de profesyonel çevrelerinde etkin iletişim (yazılı ve sözlü) kurma becerisi gösterebilmelidir.
 10.       Öğrenciler, farklı kültürlerden gelen kişilerin getirdiği katkıların farkında olup, bu kişilerle takım ruhuna sahip ve bir takım üyesi olmanın bilinciyle etkin bir şekilde iletişim kurabilmelidir.
 11.       Öğrenciler, uluslar arası ve kültürler arası çeşitliliğin farkında olmalı ve bu çeşitliliğe saygı duyma becerisine sahip olmalıdır.
 12.       Öğrenciler, kişisel ve profesyonel gelişimlerini sağlamak için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemelidir.
 13.       Öğrenciler, hem akademik hem de profesyonel hayatlarında psikolojiye dair etik kuralları bilmeli ve bu kuralları uygulama becerisine sahip olmalıdır.