Close

Bölüm Başkanının Mesajı

Küreselleşen dünyada toplumlar, ekonomiler ve işletmeler arasındaki mesafeler kısalmaktadır. Dolayısıyla bunların bir arada, uyum içinde var olmalarının ve gelişmelerinin koşulları yeniden tanımlanmaktadır. Bu bağlamda bölümümüz, uluslararası ortamlarda etkin roller üstlenebilecek mezunlar vermeyi hedeflemektedir. Bölümümüzden mezun olanlar özel sektörde, kamu sektöründe ve sivil toplum örgütlerinde görev alabileceklerdir. Uluslararası işletmelerin ithalat, ihracat, muhasebe, finans, üretim, personel, pazarlama, satış, araştırma, idari işler, insan kaynakları ve diğer bölümlerinde, ticaret ve sanayi odalarında ve ekonomi konusunda araştırma yapan çeşitli kuruluşlarda uzman veya yönetici olarak çalışabileceklerdir. Bütün bunlara ek olarak, ekonomi bölümü mezunlarımız akademik kariyere devam etmek isterlerse bunun için gerekli bilgi ve becerilere de sahip olacaktır.

Akademik kadromuzun yetkinliği, yabancı dil becerisi, çağdaş teknolojiye ulaşma ve kullanma olanakları bölümümüzün güçlü yönleridir. Kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan yurtdışındaki eğitim kurumlarıyla olan bağlantılar sayesinde, öğrenciler eğitim sürelerinin bir kısmını bu üniversitelerde geçirme imkânına da sahip olacaklardır. Ayrıca, öğrenciler bölüm tarafından düzenlenecek seminer, çalıştay ve konferanslar sayesinde gerek yurtdışından gerekse yurtiçinden gelecek olan diğer üniversitelerin öğretim üyeleri ile tanışabileceklerdir.

Ekonomi Lisans Programımız, 2012-2013 akademik yılında eğitim vermeye başlayacaktır. Bölümümüze gerek Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile öğrenci alınacak, gerekse de uluslararası bir ortam oluşturma çabamız doğrultusunda yabancı uyruklu öğrenciler kabul edilecektir. LYS ile programımızı tercih eden öğrencilerimizin tamamı çeşitli oranlardaki burslu kontenjanlara yerleşecektir. Bölümümüz, bu alanda eğitim yapan dünya çapında en gözde okullar arasına girmeyi hedeflemektedir. Bu sayede, LYS’de başarılı öğrencilerin bölümü tercih etmelerinin sağlanması planlanmaktadır.

Sizleri de bölümümüzde görmek dileğiyle.

Doç. Dr. Bengi YANIK İLHAN – Ekonomi Bölümü Başkanı