Close

Yönetim

Dekan
Prof. Dr. Leyla ATEŞ

 

Dekan Yardımcısı
Dr. Öğretim Üyesi Mutlu KAĞITCIOĞLU

 

Fakülte Sekreteri
Aysel ÇAKIR