Close

Vizyon ve Misyon

Vizyon


Özellikle son yıllarda endüstriyel olarak da büyük bir atağa geçen ve dünyadaki pazar payını büyütmüş olan mücevher sektörü, bu alanda günün değişen koşullarına uyumlu ve dinamik yaratıcılıkta tasarımcılara ihtiyaç duymaktadır. Takı tasarımı alanında, geçmişten devraldığımız kültürel miraslarımızın kıymetinin bilinciyle geleceğe yeni değerler aktarmak, sahip olduğumuz bu hazineyi dünya ile cömertçe paylaşırken, dünyadaki yeniliklerle bütünleşik ve fütüristik bir bölüm olmak.

Misyon


Öğrencileri sektörün ulusal ve uluslararası düzeydeki ihtiyaçlarına cevap verebilecek, estetik düzeyde çağdaş bir yaratıcılık ve endüstriyel düzeyde uzmanlık donanımlarına sahip, rekabet koşullarında varlık gösterecek kimlikler yetiştirmek.