Close

Vizyon ve Misyon

Vizyon 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nin bir birimi olan Sinema-Televizyon Bölümü, içinde bulunduğumuz görsel-işitsel iletişim ve multimedya çağında, sektöre ve sektörün gelişmesine yarar sağlamak amacıyla senaryo yazarı, yönetmen, görüntü yönetmeni, ışık, ses ve kurgu operatörlüğü konularında öğretim verir. Öğrencilerin sanatsal ve yaratıcı yönlerinin geliştirilmesi, teknik becerilerinin artırılması için atölye ve stüdyo ortamında gerçekleştirilen kuramsal ve uygulamalı dersler dışında, televizyon ve film stüdyosu, plato ve set alıştırmaları ile öğrenciler sektörü daha iyi tanıma olanağı bulurlar. Türk ve dünya sineması örnekleri yanında, diğer görsel ve çağdaş sanatlardan beslenerek estetik ve etik değerlerle donanırlar. Işık, kamera, ses, kurgu araç ve aksesuarlarını kullanarak kendi sinema dillerini oluşturur, etkileyici biçimde imgeleri görselleştirme ve öykü anlatma yetilerini geliştirirler.

 

Misyon

Öğrenciler, sinema ve televizyon alanında fikir aşamasından başlayarak yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası süreçlerde bireysel ve grup çalışmaları gerçekleştirir, öğrenim sürecinde birçok kısa film ve belgesel proje üretir ve sunumlarını yaparlar. Bölümden mezun olan öğrenciler konularında uzmanlaşmış, çağdaş düşünen, yorum yapabilen, kişisel ve toplumsal değerlerin bilincinde bireyler olarak, sinema, televizyon ve multimedya ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların, teknik ve yaratıcılık içeren tüm birimlerinde çalışabilme olanağı bulabilir ve sektörde geniş bir yelpazede kariyerlerini sürdürebilirler.