Close

Vizyon ve Misyon

Vizyon


Çağdaş estetik anlayış bağlamında ve çok kültürlülüğün yaratıcı gücüne sahip, insani değerleri gözeten, araştırmacı, kendi alanlarının yanı sıra farklı sanat disiplinleriyle de bağ kurabilecek, özgün anlatım diline ulaşmış, ulusal ve uluslararası platformda, öncü, yenilikçi sanatçı kimlikler yetiştiren ve sürekli gelişen bir bölüm olmak.

Misyon


Öğrencilerimizi katılımcı ve uzlaşmacı bir tutumla, disiplinlerarası çalışmalarda yer alan, yaşanan çevrenin oluşumunda rol alan diğer alanların üyeleriyle takım üyeleri, özgür düşünen, sorgulayan, kuramsal bilgiyi uygulama alanlarında kullanabilen yetkin uygulayıcılar olarak yetiştirmek.