Close

Lisans Programı

  1. Mezunlarının, yurt içi ve dışındaki sanat etkinliklerinde çeşitli yöntemleri, teknikleri, araçları ve güncel teknolojileri kullanarak nitelikli ve özgün çalışmalar uygulayabilecek bireysel yaratıcılıklarının gelişimini desteklemek.
  2. Mezunlarını, kendini kabul ettiren çalışmalarıyla yalnız görsel bağlamda değil aynı zamanda yazılı ve sözlü olarak profesyonel formatta iletişim kurabilecek sanatçılar olarak yetiştirmek.
  3. Mezunlarını, gelişen ve değişen çevrenin doğal, tarihsel, kültürel değerlerinin fiziki kalıcılığına yönelik bilinçle koruma, konservasyon ve restorasyonu gerçekleştirecek yetkinliklerle donatmak.
  4. Mezunlarına, kültürel zenginliğin sanatsal üretime dönüşebilecek olanakları yaratacak, karşılaşılan sorunları belirleyebilecek ve çözüm üretecek etkin ve etik sorumlulukları göz önünde bulunduran değerler ve tutumlar kazandırmak.
  5. Mezunlarına, Ulusal ve Uluslararası sanatsal kültürel işbirlikleri oluşturabilen yetkinlikler kazandırmak.
  6. Mezunlarına, çok katılımlı ulusal ve uluslararası sergi, fuar, bienal, çalıştay gibi çok disiplinli ortamlarda ilişkileri yönetip liderlik yapabilecek etik değerler ve tutumlar kazandırmak.
  7. Mezunlarını, yeniliğe açık gelişen bilgi ve beceriler edinerek sürekli kendini ve alanındaki gelişmelere katkı sağlayabilecek sanatçılar olarak yetiştirmek.