Close

Lisans Programı

Moda ve Tekstil Tasarımı Lisans Programı

1. Disiplinlerarası anlayışla çalışabilen, analitik düşünebilen, evrensel ve çağdaş tasarım değerlerini çalışmalarına yansıtan,

2. Profesyonel ortamlarda, alanı ile ilgili konularda, görsel, yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkin kullanabilen,

3. Çağın gelişen koşullarının ve anlayışların ışığında, bilim, kültür, sanat ve estetiğe; ulusal ve uluslararası düzeyde entelektüel katkıda bulunan,

4. Bilişim ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan,

5. Alanıyla ilgili yeni yöntemleri, teknikleri, araçlar, güncel teknolojileri takip eden ve bunları kullanarak nitelikli ve özgün tasarımlar oluşturan, 

6. Yetiştiği coğrafyanın kültürel ve sanatsal birikimlerini entelektüel bir bakış açısı ile değerlendirerek bu zenginlikleri güncel gereksinimlere uygun tasarımlara dönüştüren,

7. İnsan ve çevre odaklı tasarımları gerçekleştirirken mesleki etik değerlere bağlı kalan,

8. Entelektüel düzeyde analiz ve sentez yeteneği geliştirmiş, yeniliğe açık gelişen bilgi ve beceriler edinerek kendine ve alanındaki gelişmelere katkı sağlayan ve liderlik yapan yaratıcı tasarımcılar olarak yetiştirmeyi hedefler.