Close

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Eczacılık uygulamalarını bilimsel kanıt rehberliğinde, kişinin sosyal, bedensel ve ruhsal uyumunu dikkate alarak gerçekleştiren; bir farmasötik ürünün/hammaddenin geliştirilmesi, üretilmesi, kalite güvence ve kontrolü, piyasaya arz edilmesi basamaklarına hizmet veren; halkın sağlığına etki edecek paydaşlarla eczacılık görevlerini üstlenerek hizmet üreten, meslek icrasında hukuk ve etik kurallar çerçevesinde davranan; kendi bilgisini geliştirerek mesleğini güncel kanıtlar çerçevesinde sunan, gerektiğinde kanıt üreterek bilimsel platformlarda paylaşan eczacılar yetiştirmek.

Misyon

Evrensel standartlarda hasta odaklı, kanıta dayalı ve bilimsel ilkeler ile uyumlu eczacılık hizmeti verebilecek, ilacın üretiminden hastaya ulaşması ve farmasötik bakım aşamalarında sorumluluk alabilen, yüksek kalitede araştırmalar yaparak bilim dünyasına katkı veren, sekiz yıldızlı eczacılar yetiştirmek; inovasyona yönelik, özgün araştırmalar ve sosyal sorumluluk çalışmaları ile bilim dünyasına ve toplumun sağlık alanında gelişimine katkıda bulunmaktır.