Close

Stajlar

Staj yapacak öğrencilerin aşağıda yer alan sağlık yardımı beyan ve taahhütnamesini doldurarak, staj başvuru formları ile birlikte sekreterliğe teslim etmeleri gerekmektedir.

SAĞLIK YARDIMI BEYAN VE TAAHHÜTNAMESİ

AU  - Staj Değerlendirme Formu - ENG

AU -  Staj Değerlendirme Formu - TR

Dikkat! : Bu form staj sorumlusu yönetici tarafından imzalı/kaşeli olarak mühürlü ayrı bir zarf içinde hazırlanmalı ve teslim edilmelidir.