Close

Akademik Kadro

Unvanı - Adı - Soyadı E-posta CV
Prof. Dr. Mehmet TANOL
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Başkanı
mehmet.tanol@altinbas.edu.tr CV
Dr. Öğretim Üyesi Gaye HAFEZ
Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı
gaye.hafez@altinbas.edu.tr CV
Dr. Öğretim Üyesi Nilay AKSOY
Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Başkanı
nibal.abunuhlah@altinbas.edu.tr CV
Doç. Dr. Neşe Buket AKSU
Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkan Vekili - Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Başkanı
buket.aksu@altinbas.edu.tr CV
Dr. Öğretim Üyesi Behiye ÖZTÜRK ŞEN behiye.sen@altinbas.edu.tr CV
Dr. Öğretim Üyesi Ebru ÖZDEMİR NATH ebru.ozdemir@altinbas.edu.tr CV
Arş. Gör. Ural Ufuk DEMİREL ural.demirel@altinbas.edu.tr CV
Arş. Gör Kaan Birgül kaan.birgul@altinbas.edu.tr CV
Arş. Gör. Gamze ODABAŞI gamze.odabasi@altinbas.edu.tr CV
Arş. Gör. Diren ERGİN diren.ergin@altinbas.edu.tr CV