Close

Yönetim Kurulu Üyeleri

Doç. Dr. Nur Banu KAVAKLI BİRDAL

Müdür

Dr. Öğretim Üyesi Dicle YURDAKUL

Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Şükran ŞIPKA

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Eylem AKDENİZ GÖKER

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Ümmügülsüm ZOR

Üye