Close

AKADEMİK BİRİMLER

Ders İçerikleri

Koçluk Becerileri ve Mentorluk - 1

Yönetici Koçluğu ve Mentorluk Yüksek Lisans programı öğrencilerine bu alanda gerekli olan temel Koçluk ve Mentorluk bilgi birikimi ve yetkinliklerini kazandırmak.

Danışan ile güven, saygı ve uyum merkezli güçlü ve profesyonel bir ilişkinin tesisi sağlayabilme becerisini geliştirmek.

Uluslararası kabul görmüş temel prensipler ve yetkinlikler çerçevesinde psikolojik bulgularla bezenmiş koçluk becerileri ile danışanın kendisini daha etkin ifade edebilmesinin ve karşılıklı derin bir iletişimin sağlanması

Koçluk süreçlerinin etkin bir şekilde liderlik ve yöneticilik vasıfları ile birleştirilerek kurum önceliklerine uygun performansın iyileştirilmesine katkıda bulunulması

Yönetici Koçluğunda Sistem Yaklaşımı ve Uzlaşma Araçları

Temel koçluk becerilerine haiz yüksek lisans öğrencilerinin koçluk ve mentorlukta kullanılan ileri teknikler ile bu süreçlere desteği olan araçları öğrenmelerini sağlamak

Koçlar ve Mentorlar için Temel Psikoloji

Yönetici Koçluğu ve Mentorluk Yüksek Lisans programı öğrencilerine bu alanda gerekli olan temel psikoloji bilgi birikimi ve yetkinliklerini kazandırmak

Koçluk Becerileri ve Mentorluk - 2

Koçluk ve Mentorluk Becerileri 1 dersininde edinilen temel koçluk ve mentorluk kavram ve becerileri pratiklerini derinleştirerek, ek teorik bilgiler ile zenginleştirmek,

 

Uzmanlık derslerinde işlenecek konu başlıkları:

 • Koçluk Becerileri (temel / ileri)

 • Mentorluk rolleri ve becerileri

 • Koçlar için temel psikoloji

 • Liderlik ve iş dünyasında değişim yönetimi

 • Etik

 • Supervizyon

 • Psikolojik değerlendirme araçları

 • Koçluk modelleri

 • Arabuluculuk becerileri

 • Fasilitasyon becerileri

 • Sistemik Takım koçluğu

 • Mentorluk programı tasarımı ve uygulaması

 • Sosyal bilimlerde metodoloji

 • KOBİ mentorluğu ve iş koçluğu (business coaching)

 • Koçlar için girişimcilik (şirket kurma, yönetme, kişisel marka/PR, networking...)