Close

AKADEMİK BİRİMLER

Programın Amacı

Hukuk kültürünü benimsemiş, güçlü bir adalet duygusuna ve etik değerlere sahip, insan haklarını temel alan, toplumsal sorumluluklarının bilincinde bireyler yetiştirmek.

Ulusal ve uluslararası değişikliklere açık, yenilikleri yakından takip eden, ulusal hukuku uluslararası hukukla harmanlama yeteneğine sahip hukukçular yetiştirmek.

Türk Hukuk sisteminin yapısını özümsemiş, hem ulusal hem uluslararası hukuk mevzuatına hâkim, sorun çözme yeteneğine sahip, uygulama becerisiyle akademik vizyonu bağdaştıran, kamu ve özel sektörde görev alabilecek nitelikte donanımlı hukukçular yetiştirmek.

Öğrenci odaklı bir hukuk eğitimini amaç alarak uygulamaya yönelik eğitim vermek. Bu çerçevede yargı organlarıyla işbirliği halinde, uygulamalı çalışma ve farazi mahkeme çalışmalarına ağırlık vermek.

Hukuk bilgisi güçlü, hukuk biliminin gelişimine katkıda bulunan akademisyenler yetiştirmek.

En az bir yabancı dili ve bilişim teknolojilerini etkili şekilde kullanarak dünyanın her yerindeki meslektaşlarıyla iletişim kurma yeteneğine sahip hukukçular yetiştirmek.

 

EĞİTSEL AMAÇLARI

PROGRAM                

YETERLİLİKLERİ               

1

2

3

4

5

6

1. Öğrenciler, Uluslararası Ticaret Hukuku’nun çeşitli disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumlar ile bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri kavrar.

X

X

X

X

2. Öğrenciler, Uluslararası Ticaret Hukuku’nun her dalına ilişkin ulusal, uluslararası ve uluslarüstü düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından, tahkim uygulamalarından ve ilgili bilimsel değerlendirmelerden haberdardır.

X

X

X

X

X

X

3. Öğrenciler, Uluslararası Ticaret Hukuku’nun uygulamasında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

X

X

X

X

4. Öğrenciler, Mevzuat metinleri, yargı ve tahkim kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle, hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları tanır ve çözüm üretir.

X

X

X

X

X

X

5. Öğrenciler, Mevzuat metinlerini, yargı ve tahkim kararlarını, bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle inceler, yorumlar, mesleki ve bilimsel amaçlarla kullanır.

X

X

X

X

X

X

6. Öğrenciler, Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur.

X

X

X

X

7. Öğrenciler, Uluslararası Ticaret Hukuku alanındaki tüm gelişmeleri, gerek teori, gerekse uygulama düzeyinde takip eder ve değerlendirir.

X

X

X

X

X

8. Öğrenciler, Uluslararası Ticaret Hukuku’yla ilgili konularda kişi ve kurumlarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak konuyla ilgili düşüncelerini ve çözüm önerilerini sunma yeteneğine sahip olur.

X

X

X

X

9. Öğrenciler, İyi bir hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlüğe, adalet duygusuna ve ahlaki değerlere sahiptir.

x

X

X

X

X

X

 

Öğrenciler, Uluslararası Ticaret Hukuku’nun çeşitli disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumlar ile bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri kavrar.

Öğrenciler, Uluslararası Ticaret Hukuku’nun her dalına ilişkin ulusal, uluslararası ve uluslarüstü düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından, tahkim uygulamalarından ve ilgili bilimsel değerlendirmelerden haberdardır.

Öğrenciler, Uluslararası Ticaret Hukuku’nun uygulamasında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Öğrenciler, mevzuat metinleri, yargı ve tahkim kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle, hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları tanır ve çözüm üretir.

Öğrenciler, mevzuat metinlerini, yargı ve tahkim kararlarını, bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle inceler, yorumlar, mesleki ve bilimsel amaçlarla kullanır.

Öğrenciler, özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur.

Öğrenciler, Uluslararası Ticaret Hukuku alanındaki tüm gelişmeleri, gerek teori, gerekse uygulama düzeyinde takip eder ve değerlendirir.

Öğrenciler, Uluslararası Ticaret Hukuku’yla ilgili konularda kişi ve kurumlarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak konuyla ilgili düşüncelerini ve çözüm önerilerini sunma yeteneğine sahip olur.

Öğrenciler, iyi bir hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlüğe, adalet duygusuna ve ahlaki değerlere sahiptir.