Close

AKADEMİK BİRİMLER

Ders Programı

2016 - 2017 Güz Dönemi ders programı:

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
HUK 523
 Uluslararası Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
Prof. Dr. İsmail Kayar

Derslik No: 404
saat: 19:00
HUK 521
 Türk Özel Hukukunda Güncel Gelişmeler I
 Prof. Dr. Hasan Pulaşlı

Derslik No: 405
saat: 19:00
HUK 564
Uluslararası İnşaat Hukuku
 Yrd. Doç. Dr. Serhat Eskiyörük

Derslik No: 101
saat: 19:00
HUK 561
Uluslararası Ticari Sözleşme Hukuku
 Yrd. Doç. Dr. Hakan Şahin

Derslik No: 405
saat: 19:00
HUK 552
 Sermaye Piyasası Hukuku
İbrahim Kumsal

Derslik No: 103
saat: 19:00
      HUK 597 Seminer
 Yrd. Doç. Dr. Umut Yeniocak

Derslik No: 407
saat: 19:00
 

Tezli Yüksek Lisans

Ders Programı

Program; 7 ders, 1 Seminer, 1 Yüksek Lisans Tezi olmak üzere toplam dört yarıyıldan oluşmaktadır.  Ders yükümlülüklerinin tamamlanabilmesi için 2 zorunlu, 5 seçmeli dersten ve Seminer’den başarılı olunması gereklidir. Ayrıca tez çalışmasının da başarıyla tamamlanması esastır.

                                                                                                                              T         U       AKTS

HUK

561 

Uluslararası Ticari Sözleşme Hukuku

3

0

5

-

-

Seçmeli Ders

3

0

5

-

 -

Seçmeli Ders

3

0

5

-

Seçmeli Ders

3

0

5

 

HUK

562

Uluslararası Ticari Tahkim

3

0

5

HUK

697 

Seminer

3

0

5

-

-

Seçmeli Ders

3

0

5

-

-

Seçmeli Ders

3

0

5

HUK

699

Yüksek Lisans Tezi

0

0

80

                       

Uluslararası Ticaret Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri ilgi alanlarına göre serbestçe belirleyebilecekleri dört seçmeli ders alacaklardır.

Seçmeli Ders Listesi

HUK 502

Uluslararası Vergi Hukuku

(3-0)5

HUK 521

Türk Özel Hukukunda Güncel Gelişmeler I

(3-0)5

HUK 522

Türk Özel Hukukunda Güncel Gelişmeler II

(3-0)5

HUK 523

Uluslararası Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

(3-0)5

HUK 525

Bilgi Teknolojileri Hukukunda Yeni Gelişmeler

(3-0)5

HUK 550

Lojistik ve Taşıma Hukuku

(3-0)5

HUK 551

Şirket Birleşme ve Devralmaları

(3-0)5

HUK 552

Sermaye Piyasası Hukuku

(3-0)5

HUK 553

Enerji Hukuku’nda Güncel Gelişmeler

(3-0)5

HUK 554

Uluslararası Deniz Ticareti Hukuku

(3-0)5

HUK 560

Lex Mercatoria

(3-0)5

HUK 563

Yeknesak Hukuk (Hukukun Birleştirilmesi)

(3-0)5

HUK 564

Uluslararası İnşaat Hukuku

(3-0)5

HUK 565

Uluslararası Yatırım Hukuku

(3-0)5

HUK 570

Milletlerarası Özel Hukuk Uygulama Çalışmaları

(3-0)5

HUK 571

Dünya Ticaret Örgütü Hukuku

(3-0)5

HUK 572

Rekabet Hukuku’nda Güncel Gelişmeler

(3-0)5

HUK 582

ILO Normları Işığında Toplu Pazarlık Hukuku

(3-0)5

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ders Programı

Program; 10 ders, 1 Mezuniyet Projesi olmak üzere toplam dört yarıyıldan oluşmaktadır.  Ders yükümlülüklerinin tamamlanabilmesi için 2 zorunlu ve 8 seçmeli dersten başarılı olunması ve mezuniyet projesi çalışmasının da başarıyla tamamlanması esastır.

                                        

Ders Kodu                    Ders Adı                                                             T             U            AKTS

HUK561                         Uluslararası Ticari Sözleşmeler                           3             0             5

                                        Seçmeli Ders                                                     3             0             5

                                         Seçmeli Ders                                                    3             0             5

                                        Seçmeli Ders                                                     3             0             5

                                         Seçmeli Ders                                                    3             0             5

HUK 562                        Uluslararası Ticari Tahkim                                  3             0             5

                                         Seçmeli Ders                                                    3             0             5

                                        Seçmeli Ders                                                     3             0             5

                                         Seçmeli Ders                                                    3             0             5

                                         Seçmeli Ders                                                    3             0             5

HUK 598                        Mezuniyet Projesi                                              0             0             40

TOPLAM AKTS :  90

Seçmeli Ders Listesi

HUK 502

Uluslararası Vergi Hukuku

(3-0)5

HUK 521

Türk Özel Hukukunda Güncel Gelişmeler I

(3-0)5

HUK 522

Türk Özel Hukukunda Güncel Gelişmeler II

(3-0)5

HUK 523

Uluslararası Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

(3-0)5

HUK 525

Bilgi Teknolojileri Hukukunda Yeni Gelişmeler

(3-0)5

HUK 550

Lojistik ve Taşıma Hukuku

(3-0)5

HUK 551

Şirket Birleşme ve Devralmaları

(3-0)5

HUK 552

Sermaye Piyasası Hukuku

(3-0)5

HUK 553

Enerji Hukuku’nda Güncel Gelişmeler

(3-0)5

HUK 554

Uluslararası Deniz Ticareti Hukuku

(3-0)5

HUK 560

Lex Mercatoria

(3-0)5

HUK 563

Yeknesak Hukuk (Hukukun Birleştirilmesi)

(3-0)5

HUK 564

Uluslararası İnşaat Hukuku

(3-0)5

HUK 565

Uluslararası Yatırım Hukuku

(3-0)5

HUK 570

Milletlerarası Özel Hukuk Uygulama Çalışmaları

(3-0)5

HUK 571

Dünya Ticaret Örgütü Hukuku

(3-0)5

HUK 572

Rekabet Hukuku’nda Güncel Gelişmeler

(3-0)5

HUK 582

ILO Normları Işığında Toplu Pazarlık Hukuku

(3-0)5