Close

AKADEMİK BİRİMLER

Mezuniyet Koşulları

Birinci yıl 60 AKTS'lik sekiz ders, ikinci yıl 60 AKTS'lik master tezi yazıp başarıyla savunmaları gerekmektedir. Programa yüksek lisans derecelerini almış olarak doktora seviyesinden başlayan öğrencilerin de yine ilk yıl 60 AKTS karşılığı sekiz ders almaları gerekmektedir. 30 AKTS'lik yeterlilik çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra doktora tezlerini başarıyla savunmaları durumunda 150 AKTS ile toplamda 240 AKTS ile tamamlanması gerekmektedir.

Lisans derecesi ile programa kabulü yapılan öğrencilerin;

Yüksek lisans düzeyinde 2 dönemde 60 AKTS toplam 4 zorunlu, 4 seçmeli ders, doktora düzeyinde 2 dönem 60 AKTS'lik ders tamamlamaları gerekmektedir. Yeterlilik sınavı çalışmalarından 30 AKTS ve doktora tezini başarıyla savunmaları durumunda 150 AKTS  ile toplamda 300 AKTS’nin tamamlanması gerekmektedir.

Programdan yüksek lisans derecesi alarak mezun olmak isteyen öğrenciler, 60 AKTS'lik sekiz ders aldıktan sonra ikinci yıl 60 AKTS’lik master tezi yazıp başarıyla savunmaları durumunda 120 AKTS ile yüksek lisans mezunu olabilirler.