Close

Tarih Yüksek Lisans Programı

Tarih yazımına dair farklı ve yeni yaklaşımların yanı sıra, Osmanlı, Modern Türkiye ve Avrasya tarihi konularında dönemsel ve bölgesel uzmanlaşmaya imkân tanıyan zengin bir program olarak tasarlanan Tarih yüksek lisans programın amacı, tarihin, bilimsel yöntem ve disiplinler arası bakış açısıyla incelenmesi, tarih perspektifi kazanmış, olaylara ve sorunlara eleştirel ve olabildiğince nesnel bakabilen bireyler yetiştirmektir.