Close

AKADEMİK BİRİMLER

Programın Amacı

Pazarlama alanında derslerin yoğun olarak yer alacağı "MBA Plus" programının amaçları arasında öğrencilerin bu alandaki bilgilerini yenilikçi tekniklerle donatmak, bilgi birikimlerini ve yetkinliklerini artırmaktır.

Teorik bilgiler ile uygulamanın birleştiği ve bilgileri eğlendirerek, deneyimsel eştirerek öğretmeye yönelik bir ders programı ile program hazırlanmıştır. Tüketicinin duygusal yönü "Nöropazarlama Uygulamaları" ile öğrenciler bizzat beyin görüntülemelerini veya ele aldıkları proje kapsamında tüketicilerin beyin görüntülemelerini yapabilecekleri nöropazarlama laboratuarında dersler görülecektir.

Programda pazarlama ile hikaye arasındaki bağ da incelenecek olup, görsellikle hikaye anlatımını, hikaye anlatımıyla da pazarlamayı nasıl birleştirdiğini yine uygulamalı bir şekilde sunulacaktır.