Close

AKADEMİK BİRİMLER

Programın Amacı

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1. Yaşadığı toplumun tarihinin ve kültürel değerlerinin farkında olan ve bu kültürel zenginlikleri evrensel değerler ışığında sanatsal üretime dönüştürebilen sanatçılar yetiştirmek.

2. Çağdaş ve özgür düşünebilen, yeniliğe açık, sorgulayan, sürekli kendine ve alanındaki gelişmelere katkı sağlayabilecek, teknik alt yapıya sahip tasarımcılar yetiştirmek.

3. Sergi, fuar, bienal, çalıştay gibi çok disiplinli ortamlarda, çağdaş, modern, yaratıcı ve özgün çalışmalarıyla ülkemizi tüm dünyada temsil edebilecek sanatçılar yetiştirmek.

4. Sanatsal düşünceyi ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, özgür düşünen, tartışıp sorgulayan, ulusal ve uluslararası ilişkileri yönetebilen sanatçılar yetiştirmek.

5. Alanının etik değerleri ve tutumlarına sahip bireyler yetiştirmek.

6. Üniversitelerde araştırma yapabilecek, temel sanat problem alanlarını kavrayıp tasarlayacak, yürütecek ve sonuçlarını yorumlayabilecek akademisyenler yetiştirmek.

 

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

 

1

2

3

4

5

6

1

X

x

x

2

X

x

x

3

X

x

x

4

X

x

x

x

5

X

x

x

6

X

x

x

x

7

x

x

8

x

x

x

9

x

x

x

x

 

 

  1.     Sanat ve tasarım alanında temel teorik ve pratik bilgilere sahiptir.

2.    Kendi alanının dışında diğer disiplinlerle ve disiplinler arası çalışır.

3.    Yaşadığı toplumun kültürel ve tarihsel gelişimiyle ilgili bilgilere sahiptir.

4.    Sanat ve tasarım alanında etik ve ahlaki gerekliliklerin farkındadır.

5.    Yaşam boyu öğrenme ve araştırmaya açıktır.

6.    Güncel sanatsal değişimleri takip edip analiz eder.

7.    Sanatsal üretimini evrensel sanat ve tasarım ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirir.

8.    Alanı ile ilgili araştırmalara katkıda bulur ve akademik yayınlar yapar.

9.    Tasarım alanının teknolojik gelişimini inceler ve yeni teknolojileri kullanır.