Close

Paydaş Danışma Kurulu

Altınbaş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Paydaş Danışma Kurulu, sektör paydaşlarını ve “global dünyanın ve iş hayatının değişken gerçeklerini” dikkate alan bir eğitim modelini hayata geçirme taahhüdümüzün bir yansımasıdır. Danışma kurulu üyeleri, bireysel ve yönetsel yetkinliklerinin yanı sıra alan tecrübeleri dikkate alınarak her program için Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunca seçilmişlerdir. Paydaş Danışma Kurul çalışmalarıyla; yüksek lisans programlarımızın değerlendirilmesi, yeni program ihtiyaçlarının tespiti ve programların geliştirilmesi suretiyle yetkin mezunlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Altınbaş Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 

İşletme Yüksek Lisans Programları Paydaş Danışma Kurulu Üyeleri: 
(Soyadlarına göre yazılmıştır) 

Sefer ALTIOĞLU 
Creditwest Faktoring Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü 

Mustafa ERGİ 
ALPET A.Ş. Genel Müdürü 

Selahattin SERBEST, 
Demirbank eski Genel Müdürü 

Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programları Paydaş Danışma Kurulu Üyeleri: 
(Soyadlarına göre yazılmıştır) 

Prof. Dr. Yılmaz ASLAN 
Aslan Hukuk Bürosu 

Av. Mehmet GÜN 
Gün Hukuk Bürosu

Ümit HERGÜNER
Hergüner, Bilgen, Özeke Hukuk Bürosu