Close

AKADEMİK BİRİMLER

Programın Amacı

Altınbaş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programının amacı aşağıda belirtilen yetkinliklere sahip nitelikli Özel Hukuk akademisyenleri yetiştirmek, bu alanda araştırmalar yaparak yayınlar üretebilmek ve bu yolla ülkemizde hukuk eğitiminin ve hukuk biliminin niteliğine katkı sağlamaktır.

1)      Özel Hukuk alanında doktora düzeyinde kuramsal bilgi ve uygulama becerileri

2)      Doktora seviyesinde ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yapabilme ve yayınlayabilme becerileri

3)      Etkin iletişim becerisi, çok yönlü yaklaşım, mesleki ve akademik ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci

4)      Bağımsız çalışabilme, disiplin içi ve disiplinler arası çalışabilme ve işbirliği becerileri

5)      Bilimsel metodu benimseme, yenilikleri izleyebilme ve katkıda bulunabilme, kendini sürekli geliştirme ve yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseme