Close

AKADEMİK BİRİMLER

Kabul Koşulları

Özel Hukuk Doktora Programlarına kayıt olabilmek için;

  •          Hukuk tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak,

            ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) herhangi bir puan türünden (Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık ) son üç yıl içerisinde en az 55 ve üstü puan almak

            ALES taban puanına karşılık GMAT eşdeğer taban puanı ve GRE eşdeğer taban puanı sayısal puanına değerini ilgili tablodan görüntüleyebilirsiniz.

            ALES sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/ ‘den görüntüleyebilirsiniz.

            YÖK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ, Geçici madde 1/f.3 göre, 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan ve mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

  •          Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınavından son beş yıl içerisinde 55 ve üzeri puan almak

            ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan beyan edebilirsiniz.

  •                      İngilizce programlara başvuran ve geçerli bir İngilizce sınav notu bulunmayan adaylar için Altınbaş Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavından başarılı olmak. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma bölümlerinden oluşmaktadır.
  •          Adayların doktora programına kabulünde; veya yüksek lisans not ortalaması ile ALES puanı ve yabancı dil puanı yanı sıra, yazılı sınav ve/veya sözlü mülakat sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu ve gerekli görülen başkaca belgeler Altınbaş Üniversitesi Senatosu kararıyla belirlenmektedir.

 Başvuru için formu doldurabilir veya 0212 3735900 / sbe@altinbas.edu.tr'den bizimle iletişime geçebilirsin