Close

AKADEMİK BİRİMLER

Ders İçerikleri

HUK 522       Türk Özel Hukukunda Güncel Gelişmeler II - (3-0)5                                  

Yeni Türk Borçlar Kanunu ve yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile getirilen yeni kurum ve düzenlemeler

HUK 562       Uluslararası Ticari Tahkim - (3-0)5

Tahkim şartı, dava ehliyeti, tahkime elverişlilik, kamu düzeni, ad hoc ve kurumsal tahkim, tahkimde yargılama süreci, tahkim kararlarının tanınması ve tenfizi ile ilgili New York Konvansiyonu, Milletlerarası Tahkim Kanunu.

HUK 572       Rekabet Hukuku - (3-0)5

Avrupa Birliği Hukuku çerçevesinde şirket birleşme ve devralmalarının denetimi, monopol, üstün konumun kötüye kullanılması, ticaret engelleri, devlet sübvansiyonlarının hukukiliği.

HUK 621       Uygulamada Eşya Hukuku - (3-0)5

Mülkiyet, sınırlı ayni haklar, zilyetlik ve tapu sicili, Eşya Hukuku'na ilişkin Yargıtay kararları ve doktrindeki güncel gelişmeler.

HUK 632       Medeni Yargılama Hukukunda Geçici Hukuki Koruma Türleri - (3-0)5

İhtiyati tedbir, ihtiyati tedbir yargılaması, ihtiyati tedbir kararının uygulanması, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir ile ihtiyati haczin karşılaştırılması, delil tespiti.