Close

AKADEMİK BİRİMLER

Başvuru & Kayıt İçin Gerekli Evraklar

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

  •          Başvuru belgesi
  •          Özgeçmiş (CV)
  •          Tezli Yüksek Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı* ve fotokopisi
  •          Mezun olunan okuldan alınan ve başarı derecesini de gösteren transkript belgesi aslı* ve fotokopisi
  •          Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi 
  •          Yabancı dil sınavlarına ait sonuç belgesi veya Altınbaş Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınav sonuç belgesi fotokopisi
  •          Kimlik Belgesi aslı*ve önlü/arkalı fotokopisi
  •          4 adet vesikalık fotoğraf
  •          İkametgâh beyanı (E-devlet üzerinden alınan belge geçerlidir.)
  •          Askerlik durum beyanı  (E-devlet üzerinden alınan belge geçerlidir.)

(*) Kayıt için gerekli belgelerin aslı beyan edilerek, kopyaları enstitüye kayıt için sunulmalıdır. Aslı beyan edilmeyen kimlik belgesi, diploma ve transkript kabul edilmez.