Close

Özel Hukuk Doktora Programı

Doktora programının amacı; bilimsel düşünceyi kavrayan, bağımsız araştırma yapan, bilimsel açıdan hukuki konuları irdeleyerek yorum yapan ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli bilimsel birikime sahip olan hukukçular yetiştirmektir.

Program nihayetinde sunulacak doktora tezinin, bilime yenilik getirme, bilimsel yöntem geliştirme veya mevcut yöntemin yeni bir alanda uygulanması niteliğinde olması gerekmektedir.

Akademisyen olmayı arzulayan hukukçular için özel hukuk doktora programı, ders programı ve bilimsel yetkinlik yanında, akademik çalışmalarla hukuk alanına değerli katkılar sunulmasını desteklemektedir.