Close

AKADEMİK BİRİMLER

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları şart koşulur. Tezsiz yüksek lisans programı için minimum 90 AKTS kredi yükünü tamamlayarak ve tüm derslerden en az BB notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.