Close

AKADEMİK BİRİMLER

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları şart koşulur. Tezli yüksek lisans programında minimum 120 AKTS kredi yükünü tamamlayarak ve tüm derslerden en az BB notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.