Close

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı

Altınbaş Üniversitesi; Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (tezli), Hukuk alanında eğitim ve öğretimini tamamlamış olanlara ve idari yargıda görev yapan hâkimlere, idare ve vergi hukukunu yoğunlaşma alanı olarak belirlemiş kamu hukuku ihtisası sağlamak için tasarlanmıştır. Kamu hukuku alanında çalışmak isteyen uygulamacıların kamu hukukuna ait yargı alanlarında kendilerine özgü programlarda yetişmelerine ve uzmanlaşmalarına olanak sağlayacak seçenekler geliştirmek ve de bu alanda yeterli bilgi donanımını sağlamak programın temel amaçları arasındadır.

Altınbaş Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, idare ve vergi hukukunu yoğunlaşma alanı olarak belirlemiş kamu hukuku bilim uzmanlığı öneren programımız, avukatlık mesleğini ifa eden/edecek katılımcılara da idari yargı alanında uzmanlaşma imkânı tanıyacak ve bilimsel araştırma ile güçlü bir bakış açısı kazandıracaktır.

Hukukun, gerek farklı disiplinlerle olan ilişkisinin artması gerekse küreselleşme ile faaliyet alanının genişlemesi, kamu hukukunun da önemini artırmıştır. Program için öngörülen amaç ve vizyon doğrultusunda, kamu hukukunda bir farkındalık ortaya koyarak idare ve vergi hukukuna yoğunlaşmanın sağlanması ve ülkemizde kamu hukuku alanında çalışan uygulamacıların, idari yargıya tâbi alanlar başta olmak üzere gerekli bilgi ve hukuki yaklaşımla donatılması hedeflenmektedir.

 

Başvuru için formu doldurabilir veya 0212 3735900 / sbe@altinbas.edu.tr'den bizimle iletişime geçebilirsiniz.