Close

AKADEMİK BİRİMLER

Mezuniyet Koşulları

İşletme Doktora Programına yüksek lisans derecelerini almış olarak doktora seviyesinden başlayan öğrencilerin de ilk yıl 60 AKTS karşılığı sekiz ders almaları gerekmektedir. 30 AKTS'lik yeterlilik çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra doktora tezlerini başarıyla savunmaları durumunda 150 AKTS ile toplamda 240 AKTS ile tamamlanması gerekmektedir.