Close

İşletme Doktora Programı

İşletme Doktora programınun ana amacı İşletme alanında akademisyen yetiştirmek ve bu alanda uluslararası araştırmalar yaparak endeksli yayınlar üretebilmelerini sağlamak; işletme kademelerinde üst düzey görevler üstlenmeye aday yüksek eğitimli bireyler yetiştirmektir.

İşletme dünyada ciddi araştırmalara konu olan, hem akademik platformda hem de özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda önemli eğitim ihtiyacı duyulan bir alandır. Günlük ekonomik faaliyetlerin sürdürüldüğü her alanda, toplum için katma değer üreten bireyler ve firmalar işletme biliminin perspektifinden istifade etmektedir. Bu alan, bir yanıyla pratik ve güncel uygulamalarla iç içe girmişken diğer yönüyle de bilimsel ve analitik çalışmalara açıktır. Ülkemizde, bu tür yaklaşımlara ve güncel uygulamalarına yönelik ciddi bir ihtiyaç söz konusudur.

İşletme Doktora Programının bir amacı bu alanda genel analitik ve uygulama kapasitesini geliştirmek iken, diğer yönüyle de ilgili alanda nitelikli araştırmacılar yetiştirmektir. Programın mezunları, alanlarındaki araştırmacı ve akademisyen gereksiniminin karşılanmasına katkıda bulunacaklardır.