Close

Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı

Günümüzde küreselleşmenin de etkisiyle, finansal piyasaların giderek daha karmaşık hale gelmesi, bu piyasaların yapılarını ve finansal araçlarını anlayacak ve kullanacak finans ve ekonomiye hakim uzmanlara ve bu alanda akademik çalışmalar yürütecek araştırmacılara duyulan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. Finansal ekonomi finansal piyasalardaki ürün ve araçların kullanımı ve geliştirilmesi, finansal ürünlerin fiyatlaması ve risk modellemesi ile ilgilenen disiplinler arası bir bilimdir.

Altınbaş Üniversitesi; finans ve ekonomi alanında küresel gelişmeleri takip edebilen, pazardaki gelişmeleri finansal piyasa üzerindeki etkisini ölçebilen, ve karşılaşılacak sorunlara etkin finansal çözümler getirme yeteneğine sahip, istatistik ve ekonometriyi finansal verilere uygulayabilen, finansal risk yönetimini uygulayabilen uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.