Close

Programın Amacı

Periodontoloji diş ve implantlar çevresindeki dokuların sağlığının korunmasını, bu dokularda meydana gelen hastalıkların tespitini ve multidisipliner yaklaşımlarla tedavilerini yönetmeyi ilke edinen klinik bir disiplindir. Programın temeli bilimsel ve teknik prensipler doğrultusunda bilginin harmanlanması, biyolojik ve klinik bilgilerin özümsenmesi felsefesine dayanır. Programdan mezun olan diş hekimleri her zaman analitik, sorgulayıcı, akılcı ve sorumluluk sahibi olarak toplumun ihtiyaçları doğrultusunda hareket ederler. Profesyonellik ve etik pratiğin önemini kavrarlar, iletişim becerileri gelişir. Periodontoloji bilimine ait klinik ve teknik yeterliliklere sahip olurlar. İnsanın odak noktası olduğu bir meslekte yüksek profesyonel ve kişisel standartları devam ettirmek için hayat boyu öğrenme felsefesinin önemini kavrarlar. Program Periodontoloji bilimine ait teorik ve klinik bilgilerin analitik bir yaklaşımla irdelenmesini hedefler. Böylelikle programdan mezun olan diş hekimleri hastalarının ve toplumun bireysel ihtiyaçlarına etkili bir şekilde cevap verebilirler.

Bahar dönemi için mülakat tarihi 22.01.2018’dir.