Close

Programın Amacı

Ortodonti doktora programının amacı; diş diziliminde, oklüzyonda, çenelerin iskelet yapılarında ve temporomandibular eklem kas-iskelet sisteminde bozukluğu olan hastaların teşhis ve tedavisi ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumlara sahip, alanında süregelen güncel gelişmeleri ulusal ve uluslararası platformda takip eden, sorgulayıcı ve araştırmacı ortodonti doktorları yetiştirmektir.