Close

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Farmasötik Bilimler Doktora Programı’ndan Doktora derecesi almak için  en az 8 ders  iki adet seminer, yeterlik sınavı ve en az 150 AKTS doktora tezi olmak üzere toplam 240 AKTS kredisini başarıyla tamamlamak gerekir. Farmasötik Bilimler Doktora Programında seminer ve doktora tezi dışında, 25 AKTS’lik zorunlu alan dersleri bulunmaktadır.

Geri kalan dersler eczacılık bilimleri  seçmeli derslerinden  alınabileceği  gibi diğer alanlardan da alınabilir. Bu bağlamda   dersler ”Zorunlu Alan Dersleri” ve  ”Seçmeli Dersler” olarak ikiye ayrılmıştır. Zorunlu Alan Dersleri analitik kimya, biyokimya, farmakoloji, farmasötik kimya, farmakognozi ve farmasötik teknoloji alanlarındaki derslerden oluşurken  seçmeli dersler için kısıtlama yoktur.

Öğrencinin alacağı dersler her dönem danışman onayına tabidir.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğinin 01.07.1996 tarih ve 22683 sayılı kararının ilgili maddeleri gereğince, öğrenci dördüncü dönemin sonunda derslerini başarıyla tamamlaması durumunda en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girer. Doktora yeterlik sınavı, biri öğrencinin doktora yaptığı ana alandan, diğeri ise kendi seçtiği bir yandaldan olmak üzere iki yazılı/sözlü sınavdan ve yapmayı planladığı tez çalışması hakkında ön bilgi sunacağı bir sözlü sınavdan oluşur.

Bu sınavda başarılı olduğu taktirde, öğrenci en geç altı ay içinde Tez önerisini Tez İzleme Komitesine sunar. Kabul edildiği taktirde tez önerisi Sağlık Bilimleri Enstitütü kuruluna bildirilir ve öğrenci Farmasötik Bilimler Doktora Tezine kaydolur. Tez çalışması Tez İzleme Komitesi tarafından izlenir ve başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Başarılı bulunan tez Doktora Tez Danışmanı yönetiminde yürütülür.

Öğrenci Farmasötik Bilimler Doktora Tezi çalışmasını programa kayıtlı olduğu son yarıyılda Doktora Tezi dokümanı olarak hazırlar ve jüri önünde savunur.

Önerilen programa başlayacak öğrencilere gerekirse Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilecektir.